نویسنده = سید صفدر حسینی
تحلیل همبستگی فضایی رشد بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان

دوره 14، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 87-112

10.22034/iaes.2021.141757.1804

مجتبی نیک زاد؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب الله سلامی؛ امیرحسین چیذری؛ انوار الحق احدی


نقش آزادسازی تجاری بخش صنعت در تغییرات فرسایش خاک

دوره 10، شماره 3، آذر 1395، صفحه 113-127

10.22034/iaes.2016.21954

سید صفدر حسینی؛ میلاد امینی زاده؛ سعید یزدانی


ارزیابی پیش از اجرای تحقیقات کشاورزی در شرایط خطر در پهنه های دشت ساحلی خزری، مرکزی خشک و شمال غربی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 57-74

سید صفدر حسینی؛ نورمحمد آبیار؛ حبیب الله سلامی؛ غلامرضا پیکانی


وجود عادات مصرفی و تحلیل تجربی تقاضا: مطالعه موردی تقاضای محصولات لبنی خانوارهای شهری در ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 19-35

امیرحسین چیذری؛ زینب شکوهی؛ حبیب اله سلامی؛ سیدصفدر حسینی


بررسی اثر سیاست‌های ارزی بر شاخص‌های حمایت از زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 8، ویژه‌نامه، آبان 1393، صفحه 29-43

سید صفدر حسینی؛ الهام مهرپرور حسینی


بررسی توان پیش‌بینی الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی‌ تورم در ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-23

سید صفدر حسینی؛ منا آقابیگی


ارزیابی سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان شیر در ایران: 87-1368

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-24

سیدصفدر حسینی؛ سمانه ایروانی


الگوی انتقال قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 135-152

سیدصفدر حسینی؛ افسانه نیکوکار؛ آرش دوراندیش


ارزیابی برآورد حمایت از مصرف‌کنندگان نان در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 107-130

سیدصفدر حسینی؛ سمانه ایروانی


ارزیابی سیاست‌های حمایتی دولت در بازار گندم ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 95-120

سیدصفدر حسینی؛ آرش دوراندیش؛ حبیب‌اله سلامی


اثر رفاهی خروج مهاجران خارجی بر سیاست نان ارزان در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-13

سید صفدر حسینی؛ سهیل رضایی


ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 73-88

سیدصفدر حسینی؛ سهیل رضایی؛ هومن رضایی