نویسنده = منصور زیبایی
تأثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید غذا

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 21-43

10.22034/iaes.2018.32529

زهره خیز؛ منصور زیبایی؛ زکریا فرج زاده


مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 103-119

سید عبدالخالق حسینی؛ منصور زیبایی


برآورد سهم آب زاینده‌رود در اقتصاد استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 87-108

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری


اثرات سیستم های آبیاری بارانی در مقابله با خشکسالی در استان فارس

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 109-125

معصومه دانشور؛ منصور زیبایی


تعیین بهترین زمان جای‌گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 148-177

هادی خداوردی؛ منصور زیبایی


مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط معمول و کم‌آبی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 47-63

فاطمه فتحی؛ منصور زیبایی


بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با روی‌کرد داده-ستانده)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 113-129

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری


ارزیابی تاثیر یارانه‌ی بیمه‌ی صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 185-202

محمد استخر؛ منصور زیبایی؛ محمدحسن طرازکار


بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 15-36

منصور زیبایی؛ عبدالرسول شیروانیان


توسعه‌ی مالی و رشد بخش کشاورزی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 57-71

فاطمه فتحی؛ منصور زیبایی؛ محمدحسن طرازکار