نویسنده = حسین محمدی
بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-28

10.22034/iaes.2019.114832.1727

پریسا علیزاده؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ سید حسین سقائیان نژاد؛ علیرضا پویا


ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 133-151

10.22034/iaes.2018.62046.1442

حسین محمدی؛ سید مهدی سقاییان؛ حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده


بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 49-68

10.22034/iaes.2016.20244

سمانه حیدرزاده؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی


بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء)

دوره 9، شماره 3، آبان 1394، صفحه 125-139

سمانه حیدرزاده ریزی؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی


نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 205-226

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی؛ اکبر میرزاپور؛ آرش دوراندیش