نویسنده = الهام مهرپرور حسینی
بررسی اثر سیاست‌های ارزی بر شاخص‌های حمایت از زیربخش‌های کشاورزی ایران

دوره 8، ویژه‌نامه، آبان 1393، صفحه 29-43

سید صفدر حسینی؛ الهام مهرپرور حسینی


طرح‌ریزی الگوی تجاری خرمای ایران؛ کاربرد مزیت‌های تجاری و تئوری ساختار بازار

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 19-46

الهام مهرپرور حسینی؛ میلاد امینی‌زاده؛ حامد رفیعی؛ اندیشه ریاحی؛ مهدی باستانی