نویسنده = علیرضا کرباسی
بررسی آثار رفاهی حذف یارانه‌ی کود شیمیایی بر محصولات گندم و جو

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 58-72

علیرضا کرباسی؛ معصومه کاتب


تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه‌ی گندم: مقایسه‌ی روی‌کردهای اقتصادسنجی کلاسیک و بیز

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 149-163

علیرضا کرباسی؛ سامان ضیائی؛ عباس عبدشاهی


عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 101-114

علیرضا کرباسی؛ ندا اسدفلسفی‌زاده