نویسنده = رضا مقدسی
آثار منطقه‌گرایی بر توسعه‌ی تجارت محصولات کشاورزی ایران: سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 131-157

ماندانا طوسی؛ رضا مقدسی؛ سعید یزدانی؛ مجید احمدیان


بررسی عوامل موثر بر جریان‌های تجاری میان ایران و اتحادیه‌ی‌ اروپا (مطالعه‌ی موردی: بخش کشاورزی)

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 17-40

اسماعیل شمس‌الدینی؛ رضا مقدسی؛ مهریار صدرالاشرافی


ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 185-209

فرزانه طاهری؛ رضا مقدسی؛ سید نعمت اله موسوی


شناسایی جریان‌های تجاری بخش کشاورزی در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 203-220

رضا رستمیان؛ رضا مقدسی؛ سید مهریار صدرالاشرافی