نویسنده = رامتین جولایی
ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان گرگان)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 135-162

10.22034/iaes.2021.529419.1842

حبیب الله رضایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ اعظم رضایی؛ رامتین جولایی؛ احمد عابدی سروستانی


بررسی اثرات زیست‌محیطی سیاست قیمت‌گذاری نهاده‌های شیمیایی کشاورزی در شهرستان علی‌آباد کتول

دوره 14، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-21

10.22034/iaes.2020.127586.1770

ابوالفضل تجری؛ فرهاد شیرانی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی


بررسی آثار تغییرات اقلیمی برعملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 137-160

10.22034/iaes.2019.111696.1712

ابوالفضل دیلمی؛ رامتین جولایی؛ اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده


بررسی مزیت نسبی و تاثیر سیاست‏های حمایتی بر تولید انار در استان فارس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 167-185

رامتین جولایی؛ علیرضا جیران؛ حمیدرضا یوسف‎زاده فرد جهرمی