نویسنده = محمود صبوحی صابونی
بررسی تاثیر سیاستهای قیمتی و سرمایه گذاری در فن‏آوریهای آب اندوزو بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه‌های اجتماعی در استان خراسان رضوی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 95-131

10.22034/iaes.2018.88115.1601

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی صابونی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سید احمد محدث حسینی


کاربردنظام تقاضای معکوس ترکیبی (SIDS) برای محصولات گوشتی در استان مازندران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-145

10.22034/iaes.2016.20291

کمال عطائی سلوط؛ محمود صبوحی؛ کمیل مهجوری کارمزدی


تعیین سهم عوامل مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1393، صفحه 103-116

ندا اسدفلسفی‌زاده؛ محمود صبوحی صابونی؛ مهدیه مسنن مظفری


کاربرد الگوی ANFIS در مقایسه با الگوی اقتصادسنجیِ ARIMA در پیش‌بینی قیمت خرده‌فروشی محصولات کشاورزی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 165-183

سید محمد فهیمی‌فرد؛ ماشاءالله سالارپور؛ محمود صبوحی صابونی


کاربرد برنامه‌ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه‌ی ساوجبلاغ

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 83-98

سمیه شیرزدایی لسکوکلایه؛ محمود صبوحی صابونی