نویسنده = امیرحسین چیذری
بررسی و تعیین اولویت‌های صادراتی محصول رب گوجه فرنگی ایران و مؤلفه‌های اثرگذار بر آن

دوره 16، شماره 3، آبان 1401، صفحه 107-143

10.22034/iaes.2022.560674.1940

حسین نوروزی؛ حامد رفیعی؛ سعید یزدانی؛ سید صفدر حسینی؛ امیرحسین چیذری


تأثیر سیاست‌های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 103-118

10.22034/iaes.2022.533638.1847

امیرحسین چیذری؛ سید صفدر حسینی؛ فرزانه حسینی


تحلیل همبستگی فضایی رشد بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان

دوره 14، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 87-112

10.22034/iaes.2021.141757.1804

مجتبی نیک زاد؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب الله سلامی؛ امیرحسین چیذری؛ انوار الحق احدی


وجود عادات مصرفی و تحلیل تجربی تقاضا: مطالعه موردی تقاضای محصولات لبنی خانوارهای شهری در ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 19-35

امیرحسین چیذری؛ زینب شکوهی؛ حبیب اله سلامی؛ سیدصفدر حسینی