کلیدواژه‌ها = جو
تغییرات اقلیمی و عملکرد محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 91-109

10.22034/iaes.2018.32538

ساناز کریمی فرد؛ رضا مقدسی؛ سعید یزدانی؛ امیر محمدی نژاد


بررسی آثار رفاهی حذف یارانه‌ی کود شیمیایی بر محصولات گندم و جو

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 58-72

علیرضا کرباسی؛ معصومه کاتب


بازده تنوع در تولید گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 97-112

سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حبیب شهبازی؛ محمد کاووسی کلاشمی؛ محمد خداوردیزاده