کلیدواژه‌ها = بخش کشاورزی
تحلیل بهره‌‌وری عوامل تولید در بخش‌کشاورزی ایران در چارچوب الگوی داده – ستانده

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-103

10.22034/iaes.2019.98783.1650

وحیده انصاری؛ اکرم طهماسبی نژاد؛ حبیب الله سلامی


ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 133-151

10.22034/iaes.2018.62046.1442

حسین محمدی؛ سید مهدی سقاییان؛ حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده


مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 103-119

سید عبدالخالق حسینی؛ منصور زیبایی


بررسی اثر تجارت کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-23

وحیده انصاری؛ ابراهیم انسان


شبیه‌سازی امنیت غذایی بر مبنای تغییر منابع تولید و سیاست‌های تجاری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 61-79

کوهسار خالدی؛ ولی‌اله فریادرس


پیش‌بینی نرخ رشد بخش کشاورزی ایران (مقایسه‌ی روش‌های تک متغیره و چند متغیره)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 81-101

محمدرضا زارع مهرجردی؛ ابراهیم جاودان


بررسی نقش درآمدهای نفتی و سیاست‌های پولی و مالی در بخش کشاورزی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 29-45

حمیده حمیده‌پور؛ ایرج صالح؛ سعید یزدانی


تاثیر آزادسازی تجاری و اندازه‌ی دولت بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 65-79

محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی؛ سید عبدالمجید جلائی


بهینه‌سازی پویای حمل‌و‌نقل دانه‌ی روغنی آفتاب‌گردان در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 121-137

سعید مقیسه؛ غلامرضا پیکانی؛ ایرج صالح


ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 73-88

سیدصفدر حسینی؛ سهیل رضایی؛ هومن رضایی