کلیدواژه‌ها = الگوی کشت
ارزیابی اثرگذاری‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای بر عملکرد و الگوی کشت محصول‌های منتخب زراعی استان تهران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 113-146

10.22034/iaes.2021.523715.1814

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


کاربرد الگوریتم جامعه مورچگان در بهینه‏سازی الگوی کشت (شهداد، شهرستان کرمان)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 87-103

10.22034/iaes.2020.116689.1736

علی دهقانی؛ سمیه امیرتیموری؛ محمد رضا زارع مهرجردی


بررسی آثار تغییرات اقلیمی برعملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 137-160

10.22034/iaes.2019.111696.1712

ابوالفضل دیلمی؛ رامتین جولایی؛ اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده


بررسی تاثیر سیاستهای قیمتی و سرمایه گذاری در فن‏آوریهای آب اندوزو بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه‌های اجتماعی در استان خراسان رضوی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 95-131

10.22034/iaes.2018.88115.1601

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی صابونی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سید احمد محدث حسینی


بررسی تغییرات الگوی کشت و میزان استخراج منابع آب زیرزمینی با اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب در دشت ارزوئیه استان کرمان

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 111-129

10.22034/iaes.2017.28112

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ عباس رضایی استخروئیه؛ مریم حسن وند


حل تعارضات برای مدیریت پایدار منابع آب بر اساس تئوری بازی؛ مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 131-160

10.22034/iaes.2017.26335

مهدی ترقی؛ مجید منتصری؛ مهدی ضرغامی؛ حجت میان آبادی


بررسی تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی در ایران طی دوره 62-1361 تا 88-1387

دوره 7، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-104

امین ارجمندی؛ حسین مهرابی بشر آبادی


برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 127-144

علی رهنما؛ محمدرضا کهنسال؛ آرش دوراندیش