کلیدواژه‌ها = هزینه‌ی منابع داخلی
بررسی مزیت نسبی و تاثیر سیاست‏های حمایتی بر تولید انار در استان فارس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 167-185

رامتین جولایی؛ علیرضا جیران؛ حمیدرضا یوسف‎زاده فرد جهرمی


بررسی مزیت نسبی تولید چغندرقند در استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 187-208

عادل نعمتی؛ علی‌محمد جعفری؛ جهان‌شاه بساطی


بررسی مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در استان زنجان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 139-157

محرم عین‌اللهی احمد آبادی