کلیدواژه‌ها = انتقال قیمت
تحلیل کارایی قیمتی در سطح‌های بازار رقم‌های گیلاس (مطالعه موردی شهرستان ارومیه)

دوره 17، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 53-83

10.22034/iaes.2023.1996406.1983

اتابک کاظم پور کهریز؛ حامد رفیعی؛ دکتر سید صفدر حسینی


انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده‌های عمده وارداتی دام و طیور در کشور

دوره 14، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 23-52

10.22034/iaes.2020.134731.1780

محمد قهرمان‌زاده؛ سحر فرجی؛ اسماعیل پیش‌بهار


بررسی انتقال قیمت حبوبات در استان فارس

دوره 14، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 145-165

10.22034/iaes.2020.129892.1776

مریم احسانی؛ محمد بخشوده


تحلیل سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی(مطالعه موردی: رقم کامفیروزی)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 45-67

10.22034/iaes.2018.32531

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ رهام رحمانی


ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 185-209

فرزانه طاهری؛ رضا مقدسی؛ سید نعمت اله موسوی