کلیدواژه‌ها = ارزش حفاظتی
برآورد ارزش حفاظتی و احیاء دریاچه ارومیه از دیدگاه مردم شهر ارومیه

دوره 8، ویژه‌نامه، آبان 1393، صفحه 123-136

باب‌اله حیاتی؛ مینا ملیکی؛ جواد حسین‌زاد؛ مریم حق‌جو


برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 4، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 171-189

نجمه نخعی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حمید امیرنژاد؛ محمدعلی نوازی


برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 37-64

مرتضی مولایی؛ سعید یزدانی؛ غلامعلی شرزه ای؛ Alejandro Caparros Gas