کلیدواژه‌ها = استان فارس
ارزیابی اثرات اقتصادی- زراعی طرح تسطیح لیزری در استان فارس

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 61-84

سمیه توحیدیان فر؛ کورش رضائی مقدم


تعیین برنامه‌ی زراعی استان فارس با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی مطلوبیت-کارا

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 89-106

محسن الوانچی؛ محمود صبوحی صابونی؛ فاطمه رستگاری‌پور


تعیین درجه‌ی توسعه‌یافتگی کشاورزی شهرستان‌های استان فارس با استفاده از روش تاکسونومی عددی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 159-181

سیدنعمت‌اله موسوی؛ ابوذر روستا؛ سلیمان کشاورزی


کارآیی و سودآوری واحدهای پرورش ماهی قزل‌آلا در استان فارس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 93-123

مسعود عابدی؛ حمید محمدی؛ مصطفی غفاری


تعیین بهترین زمان جای‌گزینی کمباین جاندیر 955 در استان فارس

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 148-177

هادی خداوردی؛ منصور زیبایی


فقر و گرایش به مخاطره در مناطق روستایی استان فارس

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 83-105

عبدالرسول شیروانیان؛ جواد ترکمانی