کلیدواژه‌ها = ذرت
بررسی اقتصادی اثربخشی کود زیستی بر عملکرد و سودآوری در ذرت‌کاری‌ها

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 23-44

10.22034/iaes.2021.539198.1873

بهروز حسن پور؛ کاووس کشاورز؛ محمد رضا چاکرالحسینی


بررسی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ: به‌کارگیری الگوی خودتوضیح برداری مارکوف-سویچینگ (MSVAR)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 55-72

اسماعیل پیش‌بهار؛ رویا فردوسی؛ فرشته اسد الله پور


بررسی نوسانات قیمت ذرت و چرخه ی قیمتی آن با به کارگیری الگوی GARCH و هارمونیک

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 63-81

ناصر شاهنوشی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ مصطفی کجوری گشنیانی


ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار جهانی ذرت

دوره 4، شماره 3، آذر 1389، صفحه 185-209

فرزانه طاهری؛ رضا مقدسی؛ سید نعمت اله موسوی