موضوعات = مدیریت و تولید
بررسی عامل‌های مؤثر بر پذیرش بسته‌های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت زراعی استان خراسان رضوی

دوره 17، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 25-51

10.22034/iaes.2023.1989771.1976

امیرحسین قادری جویباری؛ محمد قربانی؛ علی فیروززارع؛ آرش دور اندیش


شناسایی و رتبه بندی عامل های مؤثر بر کیفیت عسل در زنجیره تأمین

دوره 17، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 85-106

10.22034/iaes.2023.1999032.1985

سهراب عبداله زاده؛ هانیه غفاری زاده


ارزیابی کارآیی تولیدکنندگان پیاز در سطح استان‌های کشور

دوره 17، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 131-157

10.22034/iaes.2023.1982679.1963

مصطفی مردانی نجف‌آبادی؛ حسن آزرم؛ عباس میرزایی


کارایی فنی، کارایی زیست‌محیطی و زیان اقتصادی تولید گندم دیم شهرستان اهر

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-20

10.22034/iaes.2022.1971035.1954

الهه قاسمی؛ قادر دشتی؛ جبرییل واحدی هلان


تحلیل بهره‌‌وری عوامل تولید در بخش‌کشاورزی ایران در چارچوب الگوی داده – ستانده

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-103

10.22034/iaes.2019.98783.1650

وحیده انصاری؛ اکرم طهماسبی نژاد؛ حبیب الله سلامی


اولویت‌بندی توسعه فعالیت‌های کشاورزی با هدف رشد اشتغال در ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 149-173

10.22034/iaes.2019.99176.1654

حبیب الله سلامی؛ حسن مافی؛ وحیده انصاری؛ رضا پیکانی؛ تکتم محتشمی


بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضوی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 111-134

10.22034/iaes.2018.32541

مظاهر جنت صادقی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ آرش دوراندیش؛ حسین محمدی


کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه‌بندی اقتصادی برخی ارقام گندم کشت‌ شده در ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 163-183

10.22034/iaes.2017.23845

ساسان محسن زاده؛ نویدرضا نمازی؛ عارفه‌سادات کاردانی‌اصفهانی؛ زینب آهومنش


بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 3، آبان 1394، صفحه 15-36

محمد قربانی؛ هانی حمزه کلکناری؛ ناصر شاهنوشی؛ مهدی وریدی