موضوعات = سیاست و توسعه کشاورزی
تدوین الگوی تخصیص بهینه منابع مالی به زیربخش زراعت ایران با لحاظ پایداری اقتصادی محصول های تولیدی

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-34

10.22034/iaes.2023.1982805.1964

عدالت سلیم اودلو؛ حبیب الله سلامی؛ سید صفدر حسینی؛ وحیده انصاری


کاهش ضایعات محصول‌های کشاورزی؛ راهبرد بهینه‌ی ارتقاء امنیت غذایی

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 35-66

10.22034/iaes.2023.1985804.1965

شیوا سلطانی؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو


پیامدهای اثرگذاری سیاست خرید تضمینی گندم بر تغییرپذیری های قیمت گندم و رفاه کل

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 91-112

10.22034/iaes.2023.1988415.1969

محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ جبرئیل واحدی هلان؛ عبدالله بابایی


عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 109-134

10.22034/iaes.2023.562707.1949

فرزین فیضی زاد؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ علی اکبر خسروی نژاد


تحلیل تاثیر تقاضای محصول‌های کشاورزی بر مصرف‌ انرژی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 135-163

10.22034/iaes.2023.555173.1924

فاطمه طایی؛ صادق خلیلیان؛ محمد کیانی ده کیانی


کاهش منابع آب، افزایش بار مالی دولت و تلاطم ارزی، چالش‌های اصلی تأمین گندم در ایران؛ چه باید کرد؟

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 99-126

10.22034/iaes.2018.90810.1610

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


تبیین انگیزش‌های کشاورزان جهت تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان بابلسر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 41-61

10.22034/iaes.2018.26732

کمال عطائی سلوط؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیائی؛ فرهاد حسینعلی


تکانه‌های مطلوبیت خانوار و تأثیرپذیری بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 81-110

10.22034/iaes.2017.28008

مهدی خسروی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ اعظم احمدیان؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی