موضوعات = سیاست و توسعه کشاورزی
عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 109-134

10.22034/iaes.2023.562707.1949

فرزین فیضی زاد؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ علی اکبر خسروی نژاد


تحلیل تاثیر تقاضای محصول‌های کشاورزی بر مصرف‌ انرژی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 135-163

10.22034/iaes.2023.555173.1924

فاطمه طایی؛ صادق خلیلیان؛ محمد کیانی ده کیانی


کاهش منابع آب، افزایش بار مالی دولت و تلاطم ارزی، چالش‌های اصلی تأمین گندم در ایران؛ چه باید کرد؟

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 99-126

10.22034/iaes.2018.90810.1610

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


تبیین انگیزش‌های کشاورزان جهت تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان بابلسر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 41-61

10.22034/iaes.2018.26732

کمال عطائی سلوط؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیائی؛ فرهاد حسینعلی


تکانه‌های مطلوبیت خانوار و تأثیرپذیری بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 81-110

10.22034/iaes.2017.28008

مهدی خسروی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ اعظم احمدیان؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی


تغییر رژیم تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور:کاربرد مدل‌های مارکف سوئیچینگ GARCH

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 133-162

10.22034/iaes.2017.19940

محمد قهرمان‌زاده؛ زهرا رسولی بیرامی؛ قادر دشتی


ارزیابی و سطح‌بندی توسعه‌ی کشاورزی شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 119-138

10.22034/iaes.2017.22230

آیت‌اله کرمی؛ مرتضی نوری؛ نعمت الله موسوی


سنجش نسبی وضعیت امنیت غذایی ایران در بین کشورهای منطقه منا (رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 157-176

10.22034/iaes.2017.22862

صابر کلهری؛ وحیده انصاری؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشاد محمدیان