دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

به دلیل به روز بودن نشریه، در حال حاضر مقاله پذیرش شده آماده انتشار وجود ندارد.
بررسی و تحلیل ساختار مناسب توسعه زنجیره ارزش صنعت کیوی در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/iaes.2023.1999024.1984

فاطمه عسکری بزایه؛ حسن اسدپور؛ پریسا محمدپور؛ ابراهیم عابدی قشلاقی؛ ابراهیم فرزام؛ محمدعلی آشکار آهنگرکلایی