نویسنده = مرضیه منافی ملایوسفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل پایداری کشاورزی و منابع طبیعی در استان آذربایجان شرقی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-109

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیشبهار؛ جواد نعمتیان