وضعیت آمار و اطلاعات نشریه اقتصاد کشاورزی

تعداد دوره

13

 تعداد شماره

50

 تعداد نویسندگان

734

 تعداد مشاهده چکیده مقاله

451623

 تعداد دریافت فایل اصل مقاله

50018

 تعداد مقالات ارسال شده(از ابتدای 97 تاکنون)

156

 تعداد مقالات پذیرفته نشده (از ابتدای 97 تاکنون)

58

 تعداد مقالات پذیرفته شده (از ابتدای 97 تاکنون)

24

 تعداد مقالات بازپس گرفته شده (از ابتدای 97 تاکنون)

7

 تعداد مقالات در دست بازنگری(از ابتدای 97 تاکنون)

57

 درصد پذیرش

9/26

مدت زمان پذیرش (روز)

60

تعداد پایگاه های نمایه شده

18

تعداد داوران

160

   نشریه اقتصاد کشاورزی

نشریه اقتصاد کشاورزی در سایت های معتبر زیر نمایه شده است:

سیویلیکا(مرجع مقالات علمی)

پایگاه Academic Resource Index Researchbib

پایگاه Scientific Indexing Services 

پایگاهDirectory of Research Journals Indexing

گوگل اسکولار

                                                                

                                                                  

                                                         

                                            

                                                    

                                                        

   

 

 

روزهای پیگیری مقالات یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 10 الی 12 میباشد.

 

 

           رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور:الف       

 

                                       

شماره جاری: دوره 16، شماره 2، شهریور 1401 

تاثیر قیمت گذاری آب بر مصرف آن در محصولات زراعی ایران

10.22034/iaes.2022.538929.1872

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ پروین قادری نژاد؛ زهرا نعمت الهی


اثر تغییر اقلیم بر عملکرد غلات عمده در ایران

10.22034/iaes.2022.539359.1871

حسن علی بخشی؛ آرش دور اندیش؛ نسیبه زارعی؛ محمود صبوحی


بررسی آثار شوک قیمت و تولید فرآورده‌های دامی بر امنیت غذایی

10.22034/iaes.2022.548064.1910

الهه بنائی؛ مجتبی مجاوریان؛ سید علی حسینی یکانی؛ عباس میرزایی


بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری کشاورزی ایران

10.22034/iaes.2022.544943.1894

محمد قهرمان‌زاده؛ پریا اسدزاده؛ اسماعیل پیش‌بهار؛ جبرئیل واحدی