نویسنده = آیت‌اله کرمی
ارزیابی و سطح‌بندی توسعه‌ی کشاورزی شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 119-138

10.22034/iaes.2017.22230

آیت‌اله کرمی؛ مرتضی نوری؛ نعمت الله موسوی


بررسی عوامل مؤثر بر فقر در مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 139-156

سید فرخ افتخاری؛ آیت‌اله کرمی


آثار رفاهی سیاستهای اصلاح یارانه ی غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 35-62

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی؛ علی اصغر بانویی


بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 179-204

سید فرخ افتخاری؛ آیت اله کرمی؛ مهدی نوری پور


بررسی توزیع منافع یارانه‌‌ی غذا در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 161-183

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی