نویسنده = بهاءالدین نجفی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی اثر نرخ موثر واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی و صادرات محصولات کشاورزی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 97-119

زهرا زینلی قاسمی؛ بهاءالدین نجفی


3. آثار رفاهی سیاستهای اصلاح یارانه ی غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 35-62

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی؛ علی اصغر بانویی


6. ارزیابی آثار رفاهی و عوامل موثر بر رضایت از برنامه‌ی خرید توافقی خرما در استان فارس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 124-147

محمد استخر؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی


8. بررسی توزیع منافع یارانه‌‌ی غذا در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 161-183

آیت‌اله کرمی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ بهاءالدین نجفی