نویسنده = ناصر شاهنوشی
تعداد مقالات: 19
1. آینده پژوهی گندم ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 27-49

10.22034/iaes.2020.124268.1761

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی


3. بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضوی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 111-134

10.22034/iaes.2018.32541

مظاهر جنت صادقی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ آرش دوراندیش؛ حسین محمدی


4. بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-68

10.22034/iaes.2016.20244

سمانه حیدرزاده؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی


6. تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی درکشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 75-96

رضا هزاره؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی؛ سید مهدی سقاییان


7. درس‌هایی از سیاست‌های توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین

دوره 8، ویژه‌نامه، پاییز 1393، صفحه 83-109

ناصر شاهنوشی؛ سمانه شاه‌حسین‌دستجردی؛ یداله آذرین‌فر؛ رویا محمدزاده


9. برآورد سهم آب زاینده‌رود در اقتصاد استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 87-108

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری


10. بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 121-143

کاظم فرهمند؛ محمود دانشور کاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ وحید قاسمی؛ عباس همتی کاخکی


11. بررسی نوسانات قیمت ذرت و چرخه ی قیمتی آن با به کارگیری الگوی GARCH و هارمونیک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 63-81

ناصر شاهنوشی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ مصطفی کجوری گشنیانی


12. بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 101-120

آرش دوراندیش؛ محمدرضا کهنسال؛ ناصر شاهنوشی؛ مسعود حسین‌زاده


13. نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 205-226

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی؛ اکبر میرزاپور؛ آرش دوراندیش


14. بررسی عرضه‌ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه‌ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-158

محمد بخشوده؛ ناصر شاهنوشی؛ علی فیروز زارع؛ آرش دوراندیش؛ یداله آذین‌فر


17. بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با روی‌کرد داده-ستانده)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 113-129

فاطمه حیات‌غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ منصور زیبایی؛ محمود دانشور؛ نعمت‌اله اکبری


18. کاربرد نظریه بازی‌ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-89

فرزانه صالحی؛ محمود دانشور؛ ناصر شاهنوشی؛ میترا ژاله رجبی


19. تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام

دوره 4، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-41

فرشاد محمدیان؛ ناصر شاهنوشی؛ محمد قربانی؛ حسن عاقل