نویسنده = یداله آذرین‌فر
تعداد مقالات: 2
1. درس‌هایی از سیاست‌های توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین

دوره 8، ویژه‌نامه، پاییز 1393، صفحه 83-109

ناصر شاهنوشی؛ سمانه شاه‌حسین‌دستجردی؛ یداله آذرین‌فر؛ رویا محمدزاده


2. تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی پنبه‌کاران استان تهران (مطالعه‌ی موردی شهرستان ورامین)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 173-198

محسن رفعتی؛ یداله آذرین‌فر؛ علی کلایی؛ محمد زاد