کلیدواژه‌ها = تابع تقاضای صادرات
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی جریان‌های تجاری بخش کشاورزی در ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 203-220

رضا رستمیان؛ رضا مقدسی؛ سید مهریار صدرالاشرافی