کلیدواژه‌ها = منابع آب زیرزمینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تغییرات الگوی کشت و میزان استخراج منابع آب زیرزمینی با اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب در دشت ارزوئیه استان کرمان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 111-129

10.22034/iaes.2017.28112

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ عباس رضایی استخروئیه؛ مریم حسن وند


2. کم‌آبیاری و بهبود فناوری آبیاری؛ راهبر‌های بهینه‌ی سازگاری با تغییرپذیری اقلیم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 121-149

شیوا سلطانی؛ سید حبیب‌الله موسوی


3. تعیین سهم عوامل مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 103-116

ندا اسدفلسفی‌زاده؛ محمود صبوحی صابونی؛ مهدیه مسنن مظفری


4. کاربرد نظریه بازی‌ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-89

فرزانه صالحی؛ محمود دانشور؛ ناصر شاهنوشی؛ میترا ژاله رجبی