بهینه‌سازی پویای حمل‌و‌نقل دانه‌ی روغنی آفتاب‌گردان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

حمل ‌و نقل و مسایل اقتصادی مربوط به آن، نقش مهمی در هزینه‌های تولید کالاهای کشاورزی و قیمت تمام شده‌ی آن‌ها ایفا می‌کند. ارایه‌ی یک الگوی اقتصادی برای بهینه‌سازی حمل‌ونقل محصولات کشاورزی در جهت کاهش هزینه‌های مربوط، بر قیمت تمام شده‌ی این محصولات تاثیرگذار خواهد بود. این مطالعه با هدف ارایه‌ی یک الگوی ریاضی حمل‌ونقل پویا برای تعیین برنامه‌ی بهینه‌ی حمل‌ونقل دانه‌ی روغنی آفتاب‌گردان از مناطق تولیدی و مبادی ورودی (به عنوان مراکز عرضه)، به کارخانه‌های روغن‌کشی (به عنوان مراکز مصرف) انجام شده است. تعداد مراکز تولید و عرضه‌ی دانه‌ی آفتاب‌گردان در کشور 40 منطقه و تعداد مراکز مصرف آن 7 کارخانه است. این مطالعه بر اساس آمار و اطلاعات ماهانه و با استفاده از بسته‌ی نرم‌افزاری LINGO انجام شده است. نتایج نشان داد که اجرای برنامه‌ی پیش‌نهادی سبب صرفه‌جویی اقتصادی در هزینه‌ی حمل‌ونقل دانه‌ی آفتاب‌گردان در کشور به میزان 436 میلیون ریال برابر با 8/11 درصد هزینه‌ی حمل‌ونقل پرداخت شده در سال مورد نظر، می‌شود.

کلیدواژه‌ها