نویسنده = احمد فتاحی
راهکار کاهش آلودگی هوا با استفاده از مالیات سبز (مطالعه موردی: شهرستان اردکان)

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 55-76

10.22034/iaes.2021.539342.1870

احمد فتاحی اردکانی؛ نیلوفر حاج علی اکبری؛ یدالله بستان؛ فاطمه سخی


تحلیل عوامل مؤثر و پیش‌بینی تقاضای نیروی کار در چشم‌انداز 1404 کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1399، صفحه 131-155

10.22034/iaes.2021.523457.1812

سیما شافعی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی؛ الهام اعلامی


بررسی پایداری الگوهای تجاری برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 53-67

10.22034/iaes.2017.23473

مسعود فهرستی ثانی؛ احمد فتاحی؛ یدالله بستان؛ محمد رضوانی


تحلیل پویای کارایی فنی مصرف آب در محصول نیشکر (رهیافت تحلیل پوششی داده‏ها)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 177-188

10.22034/iaes.2017.22601

افسانه سراج الدین؛ احمد فتاحی اردکانی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ اکرم نشاط