نویسنده = محمد بخشوده
تعداد مقالات: 18
1. تأثیر ترجیح‌های زمانی مصرف‌کنندگان بر انتخاب برنج ارگانیک در شهر شیراز

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-22

10.22034/iaes.2021.521238.1808

صمد عرفانی فر؛ سیده هاجر حسینی؛ محمد بخشوده


6. تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل درجه2

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 55-72

سیمین خرمی‌مقدم؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد بخشوده


10. کاربرد شبیه‌سازی تصادفی و رتبه‌بندی گزینه‌های خطرپذیر: یک رهیافت تجربی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 173-188

آذر شیخ زین‌الدین؛ محمد بخشوده


14. بررسی عرضه‌ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه‌ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-158

محمد بخشوده؛ ناصر شاهنوشی؛ علی فیروز زارع؛ آرش دوراندیش؛ یداله آذین‌فر


15. بررسی اثر پذیرش تسطیح لیزری بر مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 73-92

زینب شکوهی؛ محمد بخشوده


17. بررسی میزان آسیب‌پذیری در برابر فقر در مناطق روستایی شهرستان فسا

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 67-90

عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده


18. بررسی قدرت بازار و کارایی ناشی از تمرکز در بازار فروش گوشت قرمز استان فارس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 65-81

آذر شیخ ذین‌الدین؛ محمد بخشوده