نویسنده = محمد بخشوده
تأثیر ترجیح‌های زمانی مصرف‌کنندگان بر انتخاب برنج ارگانیک در شهر شیراز

دوره 14، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-22

10.22034/iaes.2021.521238.1808

صمد عرفانی فر؛ سیده هاجر حسینی؛ محمد بخشوده


تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل درجه2

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 55-72

سیمین خرمی‌مقدم؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمد بخشوده


کاربرد شبیه‌سازی تصادفی و رتبه‌بندی گزینه‌های خطرپذیر: یک رهیافت تجربی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 173-188

آذر شیخ زین‌الدین؛ محمد بخشوده


بررسی عرضه‌ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه‌ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 131-158

محمد بخشوده؛ ناصر شاهنوشی؛ علی فیروز زارع؛ آرش دوراندیش؛ یداله آذین‌فر


بررسی میزان آسیب‌پذیری در برابر فقر در مناطق روستایی شهرستان فسا

دوره 3، شماره 3، آذر 1388، صفحه 67-90

عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده


بررسی قدرت بازار و کارایی ناشی از تمرکز در بازار فروش گوشت قرمز استان فارس

دوره 3، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 65-81

آذر شیخ ذین‌الدین؛ محمد بخشوده