نویسنده = حمید امیرنژاد
تعداد مقالات: 9
2. ارزشگذاری خدمات و کارکردهای اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 211-239

10.22034/iaes.2017.22637

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی


3. بررسی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت تغییر متغیرهای آب و هوایی بر عملکرد پنبه آبی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 111-129

10.22034/iaes.2016.19775

مریم اسدپور کردی؛ حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان


4. بررسی و تبیین رابطه بین انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی و تخریب محیط زیست در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 177-195

حمید امیرنژاد؛ محمد زرگرطالبی؛ محمدعلی روشن فر


9. برآورد ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 171-189

نجمه نخعی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حمید امیرنژاد؛ محمدعلی نوازی