نویسنده = رامتین جولایی
تعداد مقالات: 4
1. ادغام دو روش بازی هسته و ورشکستگی غیرقطعی به‌منظور تخصیص بهینه‌ی آب حوضه‌ی گرگانرود- قره‌سو

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 105-126

شهرزاد میرکریمی؛ حمید امیرنژاد؛ رامتین جولایی


2. بررسی آثار تغییرات اقلیمی برعملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 137-160

ابوالفضل دیلمی؛ رامتین جولایی؛ اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده


3. تحلیل پیامدهای تغییر در مصرف نهاده‌های کشاورزی مطابق برنامه پنجم توسعه، بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان آمل

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-19

رامتین جولایی؛ شهرزاد میرکریمی؛ افشین امجدی؛ الهام باریکانی


4. بررسی مزیت نسبی و تاثیر سیاست‏های حمایتی بر تولید انار در استان فارس

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 167-185

رامتین جولایی؛ علیرضا جیران؛ حمیدرضا یوسف‎زاده فرد جهرمی