نویسنده = وحیده انصاری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل بهره‌‌وری عوامل تولید در بخش‌کشاورزی ایران در چارچوب الگوی داده – ستانده

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 73-103

وحیده انصاری؛ اکرم طهماسبی نژاد؛ حبیب الله سلامی


2. اولویت‌بندی توسعه فعالیت‌های کشاورزی با هدف رشد اشتغال در ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 149-173

حبیب الله سلامی؛ حسن مافی؛ وحیده انصاری؛ رضا پیکانی؛ تکتم محتشمی


3. سنجش نسبی وضعیت امنیت غذایی ایران در بین کشورهای منطقه منا (رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 157-176

صابر کلهری؛ وحیده انصاری؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشاد محمدیان


4. بررسی اثر تجارت کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-23

وحیده انصاری؛ ابراهیم انسان