کلیدواژه‌ها = جو
تعداد مقالات: 5
1. تغییرات اقلیمی و عملکرد محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 91-109

ساناز کریمی فرد؛ رضا مقدسی؛ سعید یزدانی؛ امیر محمدی نژاد


2. سنجش اثر اجرای سیاست قیمت تضمینی جو: بکارگیری رهیافت جورسازی بر اساس نمره تمایل (PSM)

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 21-37

اسماعیل پیش‌بهار؛ فاطمه ثانی؛ قادر دشتی


4. بررسی آثار رفاهی حذف یارانه‌ی کود شیمیایی بر محصولات گندم و جو

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 58-72

علیرضا کرباسی؛ معصومه کاتب


5. بازده تنوع در تولید گندم و جو در استان های خراسان شمالی و رضوی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 97-112

سید ابوالقاسم مرتضوی؛ حبیب شهبازی؛ محمد کاووسی کلاشمی؛ محمد خداوردیزاده