موضوعات = بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی
بررسی وضعیت صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد مزیت نسبی، ساختار بازار جهانی و نقشه‌ریزی تجاری ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 133-160

10.22034/iaes.2019.101320.1666

محمدرضا کهنسال؛ مریم دهقانی دشتابی؛ فهیمه رشیدی رنجبر؛ ساسان اسفندیاری


تحلیل ساختار بازار صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 27-45

10.22034/iaes.2018.33526

مهسا رحمانی دیزگاه؛ سید ابوالقاسم مرتضوى؛ سید حبیب‌الله موسوی


ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 133-151

10.22034/iaes.2018.62046.1442

حسین محمدی؛ سید مهدی سقاییان؛ حنانه آقاصفری؛ میلاد امینی زاده


تحلیل سرایت نوسان و انتقال قیمت در بازار برنج ایرانی(مطالعه موردی: رقم کامفیروزی)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 45-67

10.22034/iaes.2018.32531

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ رهام رحمانی


بررسی نقش رابطه ی انتقالی نرخ ارز در رفتار قیمت گذاری برای بازار صادرات میگو و خاویار ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 107-125

10.22034/iaes.2018.28347

مهسا رحمانی دیزگاه؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ سید حبیب‌الله موسوی


رشد بخش کشاورزی و میل نهایی به تجارت محصولات منتخب کشاورزی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 127-141

10.22034/iaes.2018.29562

سپیده نیک روش؛ سعید یزدانی؛ غلامرضا یاوری؛ مهدی کاظم نژاد


بررسی پایداری الگوهای تجاری برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 53-67

10.22034/iaes.2017.23473

مسعود فهرستی ثانی؛ احمد فتاحی؛ یدالله بستان؛ محمد رضوانی


مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-38

10.22034/iaes.2017.22470

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کریاسی؛ محمدرضا کهنسال


مقایسه الگوهای خطی و غیرخطی در ارزیابی عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 101-118

10.22034/iaes.2017.22713

ابراهیم جاودان؛ اسماعیل پیش‌بهار؛ جعفر حقیقت؛ رسول محمدرضایی


بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 49-68

10.22034/iaes.2016.20244

سمانه حیدرزاده؛ حسین محمدی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی


بررسی ساختار الگوی حمل و نقل و تأمین گوشت مرغ در شهر تهران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 69-91

10.22034/iaes.2016.20644

امیر حسین چیذری؛ فرشید ریاحی درچه؛ حامد رفیعی