دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-253 
3. بررسی پایداری الگوهای تجاری برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

صفحه 53-67

مسعود فهرستی ثانی؛ احمد فتاحی؛ یدالله بستان؛ محمد رضوانی


5. تحلیل عوامل پایداری کشاورزی و منابع طبیعی در استان آذربایجان شرقی

صفحه 93-109

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیشبهار؛ جواد نعمتیان


8. کاربرد تکنیک تاپسیس در رتبه‌بندی اقتصادی برخی ارقام گندم کشت‌ شده در ایران

صفحه 163-183

ساسان محسن زاده؛ نویدرضا نمازی؛ عارفه‌سادات کاردانی‌اصفهانی؛ زینب آهومنش