کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
تعداد مقالات: 5
1. سنجش نسبی وضعیت امنیت غذایی ایران در بین کشورهای منطقه منا (رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و آنتروپی)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 157-176

صابر کلهری؛ وحیده انصاری؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشاد محمدیان


3. بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی در ایران

دوره 8، ویژه‌نامه، پاییز 1393، صفحه 111-121

حسین مهرابی بشرآبادی؛ عبدالحسین اوحدی


4. تعیین کننده‌های امنیت غذایی خانوارهای روستایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 85-107

اعظم اصغریان دستنایی؛ عزت اله کرمی؛ مرضیه کشاورز


5. شبیه‌سازی امنیت غذایی بر مبنای تغییر منابع تولید و سیاست‌های تجاری

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 61-79

کوهسار خالدی؛ ولی‌اله فریادرس