دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-173 
1. بررسی اثر توسعه زیرساخت ها بر توسعه روستایی ایران

صفحه 1-14

زینب بدخشان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمید رضا میرزایی خلیل آبادی


5. کاهش منابع آب، افزایش بار مالی دولت و تلاطم ارزی، چالش‌های اصلی تأمین گندم در ایران؛ چه باید کرد؟

صفحه 99-126

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب‌الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوى


7. اولویت‌بندی توسعه فعالیت‌های کشاورزی با هدف رشد اشتغال در ایران

صفحه 149-173

حبیب الله سلامی؛ حسن مافی؛ وحیده انصاری؛ رضا پیکانی؛ تکتم محتشمی