بررسی کاهش رفاه تغذیه‌ای مصرف‌کنندگان خشکبار ناشی از انفجار قیمت آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

افزایش قیمت خشکبار باعث تنزل تعداد قابل توجهی از خانوارها به فقر تغذیه‌ای، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، شده است. قیمت خشکبار در ایران، در طول یک دوره یک ساله، به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. درحالی‌که افزایش قیمت خشکبار بر کاهش خرید برخی اقلام آن موثر بوده است، امنیت غذایی تعداد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این مقاله، ارزیابی کاهش رفاه تغذیه‌ای ناشی از افزایش قیمت خشکبار، در مناطق شهری و روستایی ایران می‌باشد. این مطالعه هر یک از نمونه‌های شهری و روستایی را به دو گروه درآمدی شامل درآمد بالا و درآمد پایین تقسیم نموده است. با استفاده از اطلاعات ملی مخارج خانوار سال 1390، شامل 6014 خانوار نمونه روستایی و 6860 خانوار نمونه شهری، برآوردهای سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل درجه دو (QUAIDS) انجام گردیده و اثرات تغییر رفاه تغذیه‌ای به‌طور جداگانه برای هر گروه درآمدی خانوار در مناطق مختلف مورد بحث قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که به‌ترتیب حدود 62 درصد و 56 درصد از خانوارهای روستایی و شهری، به‌علت انفجار قیمت اخیر خشکبار به فقر تغذیه‌ای تنزل یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها