اهداف و چشم انداز

 

" اقتصاد کشاورزی" مجله انجمن اقتصاد کشاورزی ایران است که سالیانه نتایج پژوهش‌های مرتبط با رشته اقتصاد کشاورزی را در قالب مقاله‌های  علمی- پژوهشی کامل و مقالات مروری در چهار شماره منتشر می‌کند.

 نشریه اقتصاد کشاورزی اقدام به  بررسی و چاپ مقالات با متن فارسی به همراه چکیده انگلیسی با موضوعات ذیل می نماید:

سیاست‌های کشاورزی و غذایی

توسعه روستایی و مدیریت مزرعه

تولید و مصرف محصولات کشاورزی

بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

اقتصاد آب و خشکسالی

بهینه‌یابی در سطوح خرد و کلان

الگوهای کمی، اقتصاد سنجی و برنامه‌ریزی

*با توجه به این که این نشریه در نظر دارد در آینده نزدیک در پایگاه های معتبر بین المللی همچون web of science،scopous...نمایه شود لذا آمادگی دارد که مقالات انگلیسی ارسال شده را نیز دریافت،بررسی و در صورت پذیرش در شمارگان ویژه به صورت تمام متن انگلیسی به چاپ برساند.