پرسش‌های متداول

حوزه جذب مقالات نشریه کدام است؟

زبان انتشار مقالات به چه صورت میباشد و آیا امکان ارسال مقالات به زبان دیگر هم وجود دارد؟

نشریه در حال حاضر تنها مقالات فارسی به همراه چکیده انگلیسی را دریافت و چاپ می نماید،ولی آمادگی دریافت مقالات انگلسیسی زبان را دارد تا بعد از بررسی و اخذ پذیرش در شمارگان ویژه به زبان انگلیسی چاپ نماید.

دسترسی به مقالات آرشیوی نشریه هزینه بر می باشد؟

دسترسی به مقالات آرشیوی نشریه برای مخاطبین کلا رایگان است