ارزش کاهش آلودگی زیست‏محیطی رودخانه‌ی آجی‏‌چای تبریز از دید شهروندان تبریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

 به دلیل مشکل بودن برآورد آثار زیست‌محیطی و ارزش‏گذاری آن، در بسیاری از طرح‏های کلان منطقه‌یی، ملی و بین‌المللی از اندازه‌ی هزینه‏ی آلودگی ایجاد شده چشم‌پوشی می‌شود، یا به صورت گذرا به آن‌ها اشاره می‌گردد. در این مطالعه به بررسی ارزش کاهش آلودگی رودخانه‌ی آجی‌چای تبریز در مسیل درون شهری مهران‏رود از دیدگاه شهروندان تبریزی پرداخته شده است. تعداد 100 خانوار تبریزی به روش تصادفی انتخاب شد و اطلاعات با استفاده از الگوی کیفی لوجیت تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که هر خانوار تبریزی تمایل دارد به طور متوسط ماهانه 4500 ریال برای کاهش آلودگی در این مسیل پرداخت نماید، که برای شهروندان مختلف بسته به ویژگی‏های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها متفاوت است. هم‌چونین نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند سن، جنسیت، سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار و سطح تحصیلات آثار معنی داری بر اندازه‌ی تمایل به پرداخت افراد دارد. با توجه به متوسط تمایل هر خانوار به پرداخت ماهانه‌ و بودن 423660 خانوار در استان، ارزش کاهش آلودگی رودخانه‌ی آجی‌چای در این مسیل 64/22877 میلیون ریال در سال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها