بررسی رابطه‌ی میان سن کاشت و بهره‌وری کل عوامل تولید نی‌شکر(مطالعه‌ی موردی کشت و صنعت امام خمینی شوشتر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

مجتمع کشت‌وصنعت امام خمینی یکی از 9 کشت‌وصنعت بزرگ کشت نی‌شکر در استان خوزستان است. برای نگه‌داری اشتغال در استان خوزستان و ادامه‌ی استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشت نی‌شکر در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد مناسب‌ترین راه‌کار از میان راه‌کارهای موجود در عرصه‌ی رقابتی توجه به افزایش بهره‌وری و بهبود توان تولید کشت و صنعت‌ها است. به همین منظور در این پژوهش عوامل موثر بر بهره‌وری کل تولید نی‌شکر و شدت تاثیر آن‌ها مشخص، و راه‌کارهایی برای کم‌ترین کردن اثر کاهشی افزایش سن کشت بر بهره‌وری داده شده است. در این تحقیق 191 واحد از میان 530 واحد کشاورزی فعال در این سال با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی انتخاب، و سه واریته‌ی زودرس (CP57-614)، میان‌رس (CP48-103) و دیررس (CP69-1062) نی‌شکر در این کشت‌و‌صنعت در سال کشاورزی 85-1384 بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش مصرف آب، افزایش گستردگی واحدها، مصرف بیش‌تر نهاده‌های کود نیترات و ماشین‌آلات، برداشت کردن دیرتر واحدهای کشاورزی، و برداشت نکردن در سال آینده بهره‌وری کل عوامل تولید نی‌شکر افزایش خواهد یافت. نتایج بررسی اثر رویاروی سن کشت با دیگر عوامل نشان داد که واحدهای گسترده‌تر در سن‌های بالاتر بهره‌وری بیش‌تری دارند. هم‌چونین مشخص شد که برداشت واحدهای جوان‌تر باید در اوایل دوره‌ی برداشت انجام شود، و برداشت واحدهای مسن‌تر باید در اواخر دوره انجام شود.

کلیدواژه‌ها