چالش‌ها و راهکارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران: کاربرد فن دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ترویج کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی چالش‌ها و راه‌کارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران ایران با استفاده از نظرهای کارشناسان بازار زعفران است. طراحی این پژوهش با استفاده از روش دلفی برای دست‌یابی به اجماع گروهی صورت گرفته است. اعضای پانل در چهارده چالش با هم اجماع داشتند. برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از: ضعف در تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک، نبود نشان تجاری (برند ملی) برای زعفران ایران در بازارهای جهانی و حضور دلال‌ها و واسطه‌های زیاد در بازار. از دیگر یافته‌های این تحقیق، می‌توان به اجماع کارشناسان در دوازده راه‌کار به‌بود‌دهنده‌ی صادرات زعفران اشاره کرد. برخی از این راه‌کارها عبارتند از: تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص برای زعفران صادراتی ایران، سازمان‌دهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی HACCP, ISO, KODEX در صدور مجوزهای مرتبط با صادرکنندگان، سیاست‌گذاری صحیح دولت برای دادن وام به منظور ایجاد واحدهای بسته‌بندی، ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از صادرات فله‌ای زعفران و ایجاد و توسعه‌ی تشکل‌های بازاریابی تخصصی در جهت کاهش حاشیه‌های بازاریابی و افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت پرداختی.

کلیدواژه‌ها