تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خسارت‌های اقتصادی-زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

با رشد جمعیت و رشد اقتصاد در ایران تقاضای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به منظور توسعه شهری و صنعتی افزایش یافته است. این مطالعه سعی در تعیین ارزش اقتصادی و زیست محیطی زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری یافته، دارد. ارزش خدمات اکوسیستمی هر هکتار شالیزار در استان مازندران در سال معادل 310 میلیون ریال برآورد شد در حالی که ارزش تولیدات بازاری این زمین‌ها تنها در حدود 120 میلیون ریال می‏باشد. با مقایسه این ارقام توصیه می‏شود در تحلیل‌های فایده هزینه پروژه‏های منطقه‏ای خسارت ناشی از تخریب زمین‌های کشاورزی در این منطقه معادل منفعت اجتماعی این زمین‌ها در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها