تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه تولید گندم در استان فارس: کاربرد سیستم عرضه تقریبا ایده‌آل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی

2 شیراز-دانشکده کشاورزی

چکیده

در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه تولید، تابع تقاضای نهاده‌های گندم آبی در سال 94-1393 با سیستم عرضه تقریبا ایده‌آل با استفاده از داده‌های مقطعی، برای 201 تولیدکننده در منطقه فسا برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش‌های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده‌های مورد بررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود‌ قیمتی، نهاده سموم شیمیایی کشش‌پذیر و سایر نهاده‌ها کشش‌ناپذیر می‌باشند. همچنین کشش‌های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده‌های نیروی‌کار و ماشین‌آلات و گازوئیل و ماشین‌آلات و رابطه جانشینی بین نیروی‌کار و کود‌شیمیایی و ماشین‌آلات و کود‌شیمیایی می‌باشد. بر اساس ضرایب کشش هزینه‌ای استفاده از آب و کود‌شیمیایی تأثیر زیادی در صرف هزینه بیشتر در تولید گندم دارد. کاربرد لم‌شفرد بر اساس سناریو‌های مختلف از قانون هدفمندی یارانه‌ها، نشان داد افزایش قیمت برق و گازوئیل، هزینه تولید را بخصوص برای کشاورزان آسیب‌پذیر به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می‌شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش نیابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات