بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی در ایران: کاربرد مدلهای GARCH غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه اکثر افراد باور دارند که اخبار، بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی، جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیت‌های بازار منعکس می‌شود. از این رو هدف از مطالعهی حاضر، بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه‌های اصلی مواد غذایی شامل گوشت، غلات و نان، روغن و چربی‌ها و لبنیات و تخم‌پرندگان در ایران می‌باشد. بدین منظور جهت بیان اثر نامتقارن اخبار از مدل‏های GARCH غیرخطی با استفاده از داده‌های شاخص قیمت ماهانه مصرف‌کننده از فروردین 1381 تا اسفند 1393 بهره گرفته شد. از بین این مدل‌ها، برای گروه مواد غذایی گوشت مدل(1,1)EGARCH، برای غلات و نان مدل (1,1)GJR-GARCH، برای روغن‏ها و چربی‏ها مدل (1,1)TGARCH و برای لبنیات و تخم‏پرندگان مدل (1,1)GJR-GARCH به عنوان مدل مناسب انتخاب شد. نتایج نشان می دهد مجموع ، به عنوان پایداری اخبار برای هر چهار گروه غذایی بالاتر از 91/0 می‌باشد که مبین پایداری بالای اخبار یا شوک ها در نوسانات قیمت گروه‌های مواد غذایی می‌باشد و در این میان اثر اخبار بر بازار غلات و نان ماندگارتر از اثر اخبار بر بازار سه گروه دیگر است. به عبارت دیگر اثر اخبار منتشر شده (شوک‌های وارده) بر بازارهای تحت بررسی به آرامی و تدریجی از بین می‌روند و می‌توان بیان نمود که هر خبری اثر طولانی‌مدت روی قیمت گروه‌های اصلی مواد غذایی خواهد داشت. لذا توصیه می‌شود مسئولان امر و برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تلاش و همت زیادی در مدیریت اخبار چه از طریق کانالهای دولتی و خصوصی داشته به طوری‌که اخبار مبتنی بر نیازها و بدون جهت‌گیری مثبت و منفی در بازار مواد غذایی به‌ویژه گروه غلات و نان منعکس شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات