ارزیابی رقابت‌پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت‌بندی کشورهای هدف صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران

3 استادیار و مدیرگروه پژوهشی بازاریابی و تجارت خارجی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، ااقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده همواره اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کلان کشور از افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی تجدیدناپذیر یاد می‌کنند. در راستای نیل به این هدف با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد کشور عمدة نگاه‌ها به طرف آن جذب می‌شود. گیاهان دارویی با توجه به ارزش واحد بسیار بالا یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور می‌باشد. امروزه به جهت وجود برخی تفاوت‌های عمده اجتماعی و اقتصادی در میان جوامع مختلف مصرف‌کننده و وسعت بازارهای جهانی، توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری آن به طور عام و افزایش صادرات کشاورزی به طور خاص مستلزم به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در راستای شناسایی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادراتی است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رقابت‌پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت‌بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی به انجام رسید. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص‌های مزیت‌نسبی آشکارشده و مزیت‌نسبی آشکارشده متقارن رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی گیاهان دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با بکارگیری تکنیک‌های غربال‌گیری و تصمیم‌گیری چندشاخصه به اولویت‌بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های 2000 تا 2011 میلادی در صادرات گیاهان دارویی مزیت نسبی داشته است. همچنین کشورهای امارات، عربستان، آمریکا، بریتانیا، قطر، بوتسوانا، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دارای بالاترین اولویت جهت انجام صادرات گیاهان دارویی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات