بررسی گرایش به پرداخت مصرف‌کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی- دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

تولید محصولات غذایی سالم یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه پایدار کشاورزی و سلامت جامعه است. این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در شهر مشهد انجام شده است. داده‌های مورد نیاز با نمونه‌گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسش‌نامه از 340 خانوار‌ در سال 1393 جمع‌آوری شده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان از روش ارزش‌گذاری مشروط و برآورد الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که حدود 19 درصد مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک نسبت به نوع متداول نبودند و 6 درصد تمایل به پرداخت کمتر از 5 درصد نرخ افزوده داشتند در صورتی که 55 درصد افراد حاضر به پرداخت نرخ افزوده بین 15 تا 35 درصد و 20 درصد افراد حاضر به پرداخت 35 درصد بیشتر نسبت به بهای گوشت مرغ متداول بودند. از میان متغیر‌های مورد مطالعه، درآمد خانوار، تحصیلات، آگاهی درباره ویژگی‌های گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک، شاخص اهمیت سلامت، مقدار مصرف گوشت مرغ، تعداد افراد خانوار و وجود افراد حساس به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها در خانواده اثر مثبت و معنی‌داری بر میزان تمایل به پرداخت برای گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک داشته است. هم‌چنین وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک و میزان تمایل به پرداخت تأیید شده است. هم‌چنین قیمت گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک اثر منفی و معنی‌داری بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده‌ برای خرید گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک داشته است. سن و جنسیت اثر معناداری بر میزان تمایل به پرداخت نداشته‌اند. 29 درصد پاسخگویان، قیمت بالا و 27 درصد آن‌ها عدم وجود تبلیغات مناسب را مهم‌ترین مشکلات در زمینه خرید این محصول دانسته‌اند. بر اساس نتایج، تبلیغات در رسانه‌های عمومی به منظور افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و پرداخت یارانه برای تولید و مصرف این محصول پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات